Bugün yetişen gençlerin hayata atıldıklarında yeni fikir ve eylemler geliştirmeleri gerekir/gerekiyor. Bunu yaparken de bu gençlerin gittikçe karmaşıklaşan ve çeşitlenen toplumsal değerler ve hayat biçimleri ile yapıcı ilişkiler kurabilmeleri hayati önem taşır.

Biz bu temel yeteneklerin gelişimi için yaratıcı ve kültürel eğitimin desteklenmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Gençlerin okul başarısını etik değerlere dayalı, dengeli ve verimli bir yaşam biçimine dönüştürmelerini önemsiyoruz.