Dil, bir iletişim aracı olmaktan çok daha fazla
şeyi ifade eder. Her dil, o dili konuşan toplumun tarihinin ve kültürünün taşıyıcısıdır da. “Bir lisan bir insan iki
lisan iki insan” atasözü, birden fazla dil bilmenin kişiye
katacağı zenginliği çok güzel vurgular. Birey ne kadar
çok dil bilirse ufku da o kadar genişler. Ancak her insan için anadilinin ayrı bir önemi ve yeri vardır. Anadili kişinin dünyayla ilk iletişim kurma sürecinde edinip öğrenmeye başladığı ve dolayısıyla kişiliğinin, kimliğinin, duygusal ve zihinsel gelişiminin ayrılmaz bir parçası niteliğini taşıyan dildir. İkinci dil öğrenmediğimizde bir eksiklik yaşayabiliriz ama anadilimizi yitirdiğimizde benliğimizin ve kimliğimizin, duygusal ve zihinsel bütünlüğümüzün çok önemli bir tamamlayıcısından mahrum kalırız.

Anadilimizde yeterli seviyede öğretilmediğinden gençlerimiz kendilerini doğru ifade edememektedir. Kavram bilgisi gelişmemiş çocuklar ikinci dili zor öğrendiği biliniyor. Bunu baz alarak anadili saati derslerimiz farklı bölgelerde başlayacaktır. Yerimiz sınırlı olduğundan kayıt şarttır.