Peygamberimiz “Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuştur.

Oruç, yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarf etmeye de vesile olur.

Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın  indirildiği aydır. Bütün Müslümanlar Ramazan ayını oruç tutarak idrak ederler. Kim hasta veya yolcu olursa (tutmadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza eder.

Ramazan ayı sosyal ve toplumsal bakımından da güzel bir aydır. Bereketi boldur. Bu ayda Mü’minler zekâtlarını ve diğer sadakalarını hep bu ayda vermeyi tercih ederler. Özellikle bu ayda İftar çadırları, iftar sofraları  kurulur, yemekler verilir. Zengin fakir herkes bu yemeklere davet edilir.

Belçika Türk Eğitim Vakfı olarak Müslüman Alemine hayırlı ve bereketli bir Ramazan diliyoruz.