Ney Farsçada “kamış” anlamına gelen “nây” kelimesi Türkçe’de uzun süre bu şekilde kullanıldıktan sonra zamanla neye dönüşmüştür. Ney üfleyene nâyî (neyzen), neyzenler topluluğunun başına da sernâyî (serneyzen) denildiği anlatıldı.

Kamıştan yapılmış müzik aletlerinin en eski örneklerine Mezopotamya’daki kazılarda rastlanmış.

Anadolu’nun birçok yerinde kamışa “kargı” denir, “kagı” kelimesinin de neyin yapıldığı kamış bitkisiyle olan benzerliğinden söz edilir. Eski çağlardan bu yana Doğuda kamıştan yapılan dilsiz sazlar için ney kelimesi kullanılır.

Öğrenciler neyin nasıl tutulduğunu öğrenip neyi çalmayı denediler.