Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Bakanlığı’nın desteği ile Belçika Türk Eğitim Vakfı farklı bölgelerde bu hafta Türkçe derslerine başladı. Bugün Beringen şehrinde öğrencilerin dil seviye tespiti yapıldı ve derslere başlandı.

Ana dil kişinin çevresiyle iletişim kurması, çevresinde olup bitenleri, gördüklerini duyduklarını, dinlediklerini anlaması, önceden edindikleriyle yeni öğrendiklerini değerlendirebilmesini, yorumlayabilmesinin temel olgusudur. Bilhassa kişinin benliğini ve kimlik duygusunu kazanması da anadil eğitimine bağlıdır. Bir dil öğretimi aynı zamanda bir kültür öğretimidir. Ana dilini bilmeyen bir kişi ait olduğu medeniyetin yarattığı kültürün yeni nesillere taşıyamayacağı ve öz güven sorunu yaşadığı araştırmalarca belirtiliyor. Araştırmacılar, anadilini iyi öğrenen çocukların diğer dilleri de daha iyi öğrendikleri söylüyor.

Belçika Türk Eğitim Vakfı olarak çocuklarımızın Türk dilini akıcı seviyede konuşmalarını sağlamak ve ikinci dili iyi en iyi derecede ögrenip okul başarısının maksimum dereceye çıkarması en büyük temennimizdir.