Aktif Dernekler Birliği üye derneklerinden BETEV Belçika Türk Eğitim Vakfı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteği ile Brüksel, Gent, Anvers, Beringen ve Houthalen bölgelerinde Türkçe dili dersleri düzenlenmektedir.

Dil kültürün aynasıdır ve toplumun sürekliliği ile kültürün yeniden üretimini sağlamada en temel unsurlardan biridir. Dil yoksa bir kavramlar sistemi ve düşünce de yoktur. Düşüncenin belirleyicisi dil, dilin belirleyicisi ise toplumdur. İnsan gerçekliğe dili kullanmaksızın adapte olamaz.

Bir çocuk için dil, çocuğu egosundan uzaklaştırıp, onun sosyal bir kişi olmasını sağlayan, kendisini kontrol ve takip ettirebilen, düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını ifade etmesini adım adım geliştiren ve kendini güvende hissetmesine yardımcı olan bir davranış türüdür.

Dil çocuğun kendisini anlatabilmesini sağlar ve ona birey olma yolundaki ilk adımını attırır. Dünyaya geldiğinde hiçbir şey bilmeyen çocuk anadiliyle kimlik kazanır, kültür edinir ve toplumsallaşır.

Çocuk anadili aracılığıyla ilk toplumsal kuralları kavrar, çevresi ile ilişki kurar. Bu noktada anadiline ve anadili eğitimini verecek aileye büyük bir görev düşer. Çocuğun gelişimi dil gelişimiyle doğrudan bağlantılıdır.

Belçika‘da çok farklı etnik kökenlerden insan yaşamakta ve konuşulan diller sınırları aşarak insanları birleştirmekte. Çocuklar ana dilinde ustalaştıkça ikinci, üçüncü dili öğrenmeleri daha kolaylaşmaktadır.

Bu gelişim hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Birleşik Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 21 Şubat gününü Uluslararası Ana Dili günü olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla Belçika Türk Eğitim Vakfı olarak Türkçe dilini öğrenmek isteyen ve Türkçe derslerimize katılan farklı etnik kökenden olan çocuklarımızla dilin doğru kullanmanın öneminin farkındalığını vurgulamak için bir video hazırladık. Herkesin “Ana Dili Günü”  kutlu olsun.