Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.betev.be verstrekt door BETEV vzw. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welke boeking wij de informatie op onze website aan u verstrekken.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie op deze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met dwingende wettelijke voorschriften.

De reproductie van tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BETEV vzw. Het intellectuele eigendom behoort toe aan BETEV vzw.

Indien toepasselijk:

Voor de prijzen op onze website streven we ernaar om de waarheid en richtprijzen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Eventuele merkbare fouten, die zich manifesteren als programmeer- of typefouten, vormen nooit een reden om een ​​contract of overeenkomst aan te vragen of te sluiten met BETEV vzw.

BETEV vzw werkt aan een website die zo up-to-date mogelijk is. Ondanks deze inspanningen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de informatie of inhoud op deze website onvolledig en / of onjuist is.

De informatie en / of producten op deze website worden verstrekt zonder enige garantie en / of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te publiceren. BETEV vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Veranderingen

Indien deze algemene voorwaarden wijzigen, vindt u op deze pagina de laatste versie van de disclaimer van www.betev.be.